Contacteer Ons

+32 (0) 51 200 628

HOOFDKANTOOR

Onze-Lieve-Vrouwstraat 19, bus 1, 8850 Ardooie

HUB KORTEMARK

Staatsbaan 89, 8610 Kortemark

HUB TIELT

Georges Pannemaekerstraat 21, 8700 Tielt

info@ctaccountants.be

Onze Visie

Collectieve Tax Accountants

Enerzijds kan iedere ondernemer bij ons rekenen op een persoonlijke aanpak met één vast aanspreekpunt.
Als collectief met de klant wensen wij hun bij te staan in de contacten met de bank, revisor, notaris, advocaat, sociaal secretariaat of gelijk welke andere belanghebbende. 

Anderzijds streven wij als kantoor naar goed geschoolde medewerkers die garant staan voor gespecialiseerd en geïndividualiseerd advies in mensentaal, die gedreven zijn mét een passie voor het cijferberoep.  

Het collectief dat wij wensen te vormen met de klant enerzijds en het personeel anderzijds is dan ook onze absolute prioriteit. 

Onze Visie

Call To Action

Als kantoor streven we ernaar om snel, gepast en efficiënt tegemoet te komen aan de wensen en noden van de ondernemer.

Daarnaast wenst C.T.A. vooral de ondernemer centraal te plaatsen en proactief mee te denken, waardoor we een reële toegevoegde waarde kunnen aanbieden aan de ondernemer. De begeleiding vindt plaats gedurende de gehele levensloop van de onderneming en diens ondernemer.

We wensen garant te staan voor een open dialoog, mens- en doelgericht, transparant, flexibel, kort op de bal, kritisch én constructief.

Onze Visie

Call To Action

Als kantoor streven we ernaar om snel, gepast en efficiënt tegemoet te komen aan de wensen en noden van de ondernemer.

Daarenboven wenst C.T.A. vooral de ondernemer centraal te plaatsen en proactief mee te denken, waardoor we een reële toegevoegde waarde kunnen aanbieden aan de ondernemer. De begeleiding vindt plaats gedurende de gehele levensloop van de onderneming en diens ondernemer.

Kwaliteit, efficiëntie, proactiviteit, transparantie en flexibiliteit zijn waarden dewelke we hoog in het vaandel dragen. Dit hand in hand met voortdurend inspelen op de noden van de ondernemer rekening houdend met de voortdurend veranderde wetgeving en economische realiteit.

“MAAK VAN ELKE MEDEWERKER EEN AMBASSADEUR.”

COLLECTIEVE TAX ACCOUNTANTS
Onze Visie

Certified Tax
Accountants

Het continue veranderende economische-, juridische-, sociale- en technologische landschap verplicht de bestuurders en medewerkers van C.T.A. om zich permanent bij te scholen op alle deeldomeinen. 

Gezien de hoge kwaliteit dat wij wensen aan te bieden, is de kwaliteitstitel van het ITAA heel belangrijk voor ons. 

We streven er als kantoor logischerwijs dan ook naar om voldoende bestuurders én medewerkers aan boord te hebben die de titel van ‘Certified Tax Accountant’ kunnen voorleggen. 

We willen daarnaast als kantoor een voortrekkersrol opnemen om nieuwe medewerkers te begeleiden in dit proces tot het behalen van deze titel.

Onze Visie

Cloud Technology Administration

Als jong, dynamisch en fris kantoor wensen wij kort op de bal te spelen in de relatie tussen kantoor en klant. Wij geloven volop in de integratie van digitale processen en applicaties om eventuele barrières weg te werken.  

Uiteraard zijn wij als eerstelijnsambassadeur verplicht aan onszelf om de vele mogelijkheden aan te reiken zodat een snelle, efficiënte én duurzame relatie tussen het kantoor en de klant tot stand kan komen.

We wensen de klant vanzelfsprekend hierin ook te begeleiden en de integratie mee te helpen opzetten. 

We maken ons sterk dat door de implementatie van de juiste technologie, wij onze focus kunnen verleggen van puur inputwerk zonder toegevoegde meerwaarde, naar advies op maat mét toegevoegde waarde voor de klant. 

Op deze manier leggen wij u niet enkel de cijfers voor, maar kunnen wij op zoek gaan naar het verhaal achter deze cijfers en adviesverlening verstrekken waar de ondernemer écht iets aan heeft.

Het gratis gebruik van zowel ons klantenportaal als de geïndividualiseerde applicatie, te vinden in de App Store (Apple – IOS) en de Play Store (Google – Android) onder de naam “CT Accountants” zijn hierbij een eerste aanzet om dit doel te verwezenlijken.