Contacteer Ons

+32 (0) 51 200 628

HOOFDKANTOOR

Onze-Lieve-Vrouwstraat 19, bus 1, 8850 Ardooie

HUB KORTEMARK

Staatsbaan 89, 8610 Kortemark

HUB TIELT

Georges Pannemaekerstraat 21, 8700 Tielt

info@ctaccountants.be

Fiches 281.50

Betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, erelonen, vergoedingen, voordelen alle aard die voor de verkrijgers belastbare beroepsinkomsten zijn,… moeten allen op fiches 281.50 vermeld worden zodat deze als fiscaal aftrekbare beroepskost worden aanvaard.

Wanneer deze fiches niet of niet tijdig worden opgemaakt kan de fiscus deze commissies of erelonen taxeren als geheime commissielonen en daarbovenop een boete opleggen (van € 50 tot € 1.250,00)

Naar aanleiding van de wetswijziging van 21 januari 2022 zijn er enkele wijzigingen aangebracht aan deze ficheverplichtingen (en de vrijstellingen):

  • De verplichting is bijvoorbeeld niet van toepassing wanneer de beoogde kosten verbonden zijn aan leveringen of diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en er voor die handelingen een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat om een factuur of een document in de plaats ervan op te stellen. (vroeger vrijstelling enkel voor begunstigden onderworpen aan het Wetboek van Economisch Recht, de zgn. boekhoudwetgeving, en er een BTW-conforme factuur werd uitgereikt)
  • Wanneer het bedrag lager is dan 250,00 EUR (voorheen 125,00 EUR!) per genieter, per kalenderjaar dient er geen fiches 281.50 opgemaakt te worden;
  • Wanneer het betalingen aan niet-inwoners betreffen (dewelke reeds vermeld zijn op fiches 281.30) of auteursrechten (dewelke reeds vermeld zijn op fiches 281.45) of indien het kadert binnen diensten van deeleconomie (dewelke reeds vermeld zijn op fiches 281.29) dient er geen bijkomende fiches 281.50 opgemaakt te worden;

Dankzij deze wetswijziging is er een verruiming van de vrijstellingen voor fiches 281.50. Deze wijzigingen gaan (retroactief) in vanaf 1 januari 2021.

Fiscale fiche 281.50: Deadline 30 juni 2017 - Online Boekhouders
De deadline voor de fiches 281.50 blijft ongewijzigd op 30/06/2022.

Aarzel zeker en vast niet C.T.A. te contacteren om u hierbij van dienst te zijn.

Author

vierthom