Contacteer Ons

+32 (0) 51 200 628

HOOFDKANTOOR

Onze-Lieve-Vrouwstraat 19, bus 1, 8850 Ardooie

HUB KORTEMARK

Staatsbaan 89, 8610 Kortemark

HUB TIELT

Georges Pannemaekerstraat 21, 8700 Tielt

info@ctaccountants.be

Energiesteun voor zware energiekosten?

De Vlaamse Regering beslist om ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energiekosten financieel te ondersteunen. Echter gelden er strikte voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel.

De steunmaatregel

Concreet komen ondernemingen met een operationeel verlies in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 in aanmerking voor financiële steun. De energiekosten in het vierde kwartaal van 2022 moeten meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van de energiekosten in het vierde kwartaal van 2021.

Het deel (meerkost) van de eenheidsprijzen voor gas en elektriciteit (incl. heffingen en andere kosten) boven het dubbele van het gemiddelde van de prijzen op maandbasis door het bedrijf betaald in 2021 komt in aanmerking voor steun.

Bovendien is er ook verhoogde steun voorzien voor energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren. Ook energie-intensieve ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2022 alleen in hun Vlaamse bedrijfstakken verlies leden – en dus niet op ondernemingsniveau – kunnen deze steun krijgen.

Hoeveel steun kan ik krijgen?

De steunmaatregel wordt onderverdeeld in drie steuncategoriën.

categorie A25% op de meerkost van kwartaal 4/2022, met een beperking tot 80% van het operationele verlies van dat kwartaal én tot max. €500.000,00 euro per kwartaal.
= voor de eenmanszaken
categorie B30% op de meerkost van kwartaal 4/2022, met een beperking tot 80% van het operationele verlies van dat kwartaal én tot max. €4.000.000,00 euro per kwartaal.
= voor de meer energie-intensieve onderneming
categorie C35% op de meerkost van kwartaal 4/2022, met een beperking tot 80% van het operationele verlies van dat kwartaal én tot max. €7.5000.000,00 euro per kwartaal.
= voor ondernemingen actief in energiegevoelige sectoren*

* de energiegevoelige sectoren bedoelt in categorie C zijn de volgende: productie van metalen, deelsectoren uit de chemie en kunstmeststoffen, papierindustrie, textielindustrie, synthetische vezels en glasvezels, raffinaderijen, glasindustrie, vervaardigen van houten panelen (fineer, OSB, multiplex, spaanderplaten,…), vervaardigen van keramische tegels en vervaardigen van minerale wollen (isolatie).

Cumulbepalingen en controles

Ondernemingen die zowel in het boekjaar 2019 als in het boekjaar 2021 een negatief eigen vermogen hadden, worden uitgesloten van steun.

Daarnaast is de energiesteun niet cumuleerbaar met strategische transformatiesteun in 2023, nog kan gebruik gemaakt worden van de kmo-groeisubsidie. De combinatie met steun voor maatregelen in het kader van energietransitie (ecologiepremie+, STRES) of met de kmo-portefeuille blijft wel mogelijk.

Hoe steun aanvragen?

Deze maatregel wordt momenteel aangemeld bij de Europese Unie in het kader van de Tijdelijke Crisiskaderregeling. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan VLAIO de steunmaatregel verder uitwerken.

Author

vierthom